Ważne telefony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Łętowskiego 6a Katowice 40-648
tel. (32) 2527959          http://www.ppp2.katowice.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS
Mikołowska 13a Katowice 40-061
tel. (0-32) 251-15-99 (0-32) 257-14-82

Pomarańczowa linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin
z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków

tel. 0 801 14 00 68

Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 0 801 12 00 02

Oddział Detoksykacyjny dla Młodzieży
Lubliniec
tel. (034) 3562451, 3562452

Centrum Pomocy dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
Katowice ul. Marcinkowskiego 17A
tel. 2090009

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Katowice, ul. Okrzei 4
tel. /032/ 258 35 12

 • pomoc psychologiczno-rodzinna
 • diagnoza zaburzeń

poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 – 19:00
środa, piątek 8:00 – 15:00


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Katowice, ul. Sokolska 26
tel. /032/ 25 99 583, /032/ 25 99 586

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
Katowice, ul. Powstańców 31
tel. /032/ 209 11 81

 • poradnictwo i konsultacje
 • diagnoza uzależnień
 • telefon zaufania
 • konsultacje psychologiczne

poniedziałek, środa 8:00 – 18:00
wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 16:00

 

Katowickie telefony zaufania

 • Wsparcie emocjonalne, psychologiczne i informacyjne tel. /032/ 25 86 555
 • Problemy z narkotykami
  tel. /032/ 200 23 90
 • Sprawy nieletnich
  tel. /032/ 200 22 58

 

 Bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i    Młodzieży  116 111

telefon